Rules

Rule Book 2019

ICE 2019 GUIDEBOOK

เป็นผู้ทีมีร่างกายแข็งแรง และเซ็นแบบฟอร์มยินยอมเรียบร้อย The eligible person must be physically fit and signed the waiver form.

การสมัคร | Registration : ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูข้อมูลการสมัครได้ที่หน้า Race Registration, Please find registration information at Race Registration

  1. Elite Men | Elite | 18+
  2. Elite Women | Femenino | 18+
  3. Master A | Aficionado | 30-39
  4. Master B | Idol | 40-49
  5. Master C | Legend | 50+
  6. Junior | Prodigy | 17-

1. The ICE organizer will use the current standing positions of the top 10 riders of each categories from the Asian Enduro Series as “Qualification Seeding Order”, the rest of the riders will be placed after that. The qualification results will be used to set rider’s start times and waves start.
2. During the Liaison Stage (LS) riders must bring their bike up to the start gate of each Special Stage (SS) under their own power “within a given time”.
3. Special Stage (SS) are “timed” stages which will have a minimum of 80% downhill and a maximum of 20% up hill in each trail. Start time begins when the riders go pass the start gates and ends when the riders go pass finish gates.
4. Once riders pass the finish gates of the SS, riders will be on LS and have to travel to the start gate of the next SS “within a given time”. Then repeat number 2 and 3until riders complete the whole course.

1. นักขี่เสือภูเขาเอนดูโรทั้งหมดจะถูกจัดลำดับในการปล่อยตัว และแบ่งเป็นกลุ่มเวลาที่เรียกว่า WAVE โดยจัดจากการ Qualify ในการปล่อยตัว Qualify จะปล่อยนักขี่ 10 คนแรกในรายการ Asian Enduro Series ที่มีตำแหน่งสูงสุดของแต่ละรุ่นอายุในขณะนั้นก่อน และจะปล่อยนักขี่ที่เหลือในรุ่นอายุนั้นๆ ตามไป
2. สเตจเดินทางหรือ Liaison Stage (LS) จะเป็นเส้นทางที่นักขี่จะใช้ขี่ไปยังจุด Start ของสเตจทดสอบซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นทางขึ้นเขา นักขี่จะต้องขี่รถจักรยานของตนเองบน LS ไปยังจุด Start ของสเตจทดสอบ “ภายในเวลาที่กำ หนดให้”
3. สเตจทดสอบหรือ Special Stage (SS) จะมีลักษณะเส้นทางที่เป็นทางลงเขาอย่างน้อย 80% ของเส้นทาง และจะมีทางขึ้นเขาไม่เกิน 20% ของเส้นทาง การขี่ใน SS เริ่มเมื่อขี่ผ่านจุด Start ระบบจะเริ่มทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในสเตจทดสอบของท่าน และตัดเวลาเมื่อขี่ผ่านจุด Finish ของ SS
4. เมื่อขี่ผ่านจุด Finish ของ SS นักขี่จะต้องเดินทางต่อไปบน LS เพื่อไปยังจุด Start ของ SS ต่อไป “ภายในเวลาที่กำหนดให้” อีกเช่นกัน และจะเริ่มปฎิบัติตามข้อ 2 วนไปจนครบทุก SS ที่จัดไว

ผู้จัดจะรวบรวมเวลาของท่านใน Special Stage นักขี่ที่ใช้เวลาในการขี่รวมแล้วได้น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
The ICE organizer will add the times from all of the Special Stages of each riders. The
winner is the rider that have the lowest total accumulated time.

ใช้กติกาตาม Section ที่ 12 ใน EWS Rulebook

Follow Section 12 in EWS Rulebook

เนื่องจากรูปแบบของการขี่แบบเอนดูโร นักขี่จะทำการทดสอบใน SS ที่เป็นทางลงเขาเป็นหลัก ดังนั้นประเภทของรถจักรยานที่อนุญาตให้ใช้ได้จะต้องเป็นจักรยานเสือภูเขาที่มีระบบซับแรงกระแทกที่มีช่วงยุบระหว่าง 120-180 มม. ต้องมีตะเกียบหน้าแบบมีแผงคอชิ้นเดียวเท่านั้น และควรมีอัตราทดเกียร์ที่สามารถขี่ได้ดีทั้งขึ้นและลง

Because of the nature of the Enduro MTB format, a suspensioned mountain bike with approximately 120-180 mm travel with single crown must be used, and good transmission ratio for riding both uphill and downhill is highly recommended.

นักแข่งจักรยานต้องสวมหมวกนิรภัยเสมอขณะขับขี่รถจักรยาน การสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆ ให้เป็นไป ตามวิจารณญาณของนักจักรยาน ทั้งนี้ผู้จัดแนะนำให้นักแข่งสวมสนับเข่า สนับศอก ถุงมือ หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ เกราะลำตัว ถ้ามี เนื่องจาก เส้นทางแข่ง SS อาจมีความเร็วสูง

All riders must wear a helmet during the whole course of competition. If you are walking during a Liaison Stage, a helmet can be removed. The correct fitting, condition and suitability of the rider’s helmet is the sole responsibility of the rider.
Specific body protection including but not limited to, knee pads, elbow pads, full fingered gloves, full face helmet and torso protection are strongly encouraged but not required. The extent of the protection worn by a racer in excess of a standard helmet, is up to the sole discretion of the rider.

1 – 5 Elite Men | Elite | 18+
1 – 5 Elite Women | Femenino | 18+
1 – 5 Master A | Aficionado | 30-39
1 – 5 Master B | Kenage | 40-49
1 – 5 Master C | Legend | 50+
1 – 5 Junior | Prodigy | 17-
1 – 3 Team

Team Category

เพื่อส่งเสริมให้มีความหลากหลายของกลุ่มอายุ เพศ ของผู้ร่วมการแข่งขัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความ สามัคคีในการทำงานเป็นทีมของผู้ร่วมการแข่งขัน
To encourage more riders from each age categories to join Thailand Enduro Series, and to promote teamwork and friendship.

นักขี่จะเข้าร่วมประเภททีมโดยปริยายถ้าคุณสมบัติครบตามที่กำ หนดไว้ด้านล่าง
1. นักขี่สามารถเข้าร่วมประเภททีมได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. ชื่อทีมของนักขี่ต้องเหมือนกันทั้งทีมเท่านั้น ถ้าชื่อทีมไม่เหมือนทั้งหมดจะถือว่าต่างทีมกัน
3. คิดคะแนนจากลำดับผลการทดสอบของนักขี่ในทีมที่ดีที่สุด 3 ลำดับ ตามรุ่นของนักขี่นั้นๆ (ตารางคะแนนดูที่ภาคผนวก)
4. ไม่มีค่าสมัครเพิ่มเติมในการเข้าร่วม

You will be entered under Team Category automatically if you meet the following
conditions:
1. Each team must contain a minimum of two riders.
2. All team member must have exactly the same team name, any partial similarity of the name will be considered as different team.
3. Team ranking will be calculated from points of the team’s best three rider’s results in their age categories. (Please see appendix for the point table)
4. No extra fee needed.

จัดให้มีรางวัลเฉพาะ 3 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด
Trophies will be awarded for the 3 winning teams.

ผู้จัด International Chiang Mai Enduro มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฏกติกาได้ทุกเมื่อ
The International Chiang Mai Enduro organizer reserve the right to change the rules at anytime.

Team Category POINT TABLE​

Position Elite Men Elite Women Junior Masters A, B, C
1 500 400 300 400
2 450 350 250 350
3 420 320 220 320
4 400 300 200 300
5 390 290 190 290
6 380 280 180 280
7 370 270 170 270
8 360 260 160 260
9 350 250 150 250
10 340 240 140 240
11 330 230 130 230
12 320 220 120 220
13 310 210 110 210
14 300 200 100 200
15 290 190 90 190
16 280 180 80 180
17 270 170 70 170
18 260 160 60 160
19 250 150 55 150
20 240 145 50 145
21 230 140 45 140
22 220 135 40 135
23 210 130 35 130
24 200 125 30 125
25 190 120 25 120
26 180 115 20 115
27 170 110 15 110
28 160 105 10 105
29 150 100 5 100
30 145 95 3 95
31 140 90 90
32 135 85 85
33 130 80 80
34 125 75 75
35 120 70 70
36 115 65 65
37 110 60 60
38 105 55 55
39 100 50 50
40 95 45 45
41 90 40 40
42 85 35 35
43 80 30 30
44 75 25 25
45 70 20 20
46 65 15 15
47 60 10 10
48 55 5 5
49 50 3 3
50 49 1 1
51 48
52 47
53 46
54 45
55 44
56 43
57 42
58 41
59 40
60 39
61 38
62 37
63 36
64 35
65 34
66 33
67 32
68 31
69 30
70 29
71 28
72 27
73 26
74 25
75 24
76 23
77 22
78 21
79 20
80 19
81 18
82 17
83 16
84 15
85 14
86 13
87 12
88 11
89 10
90 9
91 8
92 7
93 6
94 5
95 4
96 3
97 2
98 1
sponsored by
TITLE SPONSOR
GOLD SPONSORS
SILVER SPONSORS
BRONZE SPONSORS
Media Partners